การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ม.๘ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมประช.. [2021-03-05 ] การร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการใช้งานแอปพลิเคชั่น "นิล 4... [2021-03-05 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอ.. [2021-03-05 ] การมอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-03-05 ] การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประมงอำเภอพิบูลมังสาหารเรื่อง การปรับปรุง.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธา.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอสิรินธร  ร่วมประชุม?กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอโพธิ์ทำการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ประจำเดือน.. [2021-03-05 ]
อ่านทั้งหมด 

การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ม.๘ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-03-05  |  อ่าน: 69 ครั้ง

 

วันที่ 21 มกราคม 2564 
 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ม.๘ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงปลาดุกแหล่งใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นอันดับต้น ๆ ของภาคอีสานตอนล่าง มีสมาชิก 56 ราย ผลผลิตปลาดุกประมาณ 3 ตัน/วัน ในการนี้นอกจากเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแล้ว ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการระบบการเลี้ยงให้ครบวงจร เช่น
- จัดหาลูกพันธุ์จำหน่ายให้กับสมาชิกในราคาสหกรณ์ 
- ดำเนินการด้านการตลาดจำหน่ายผลผลิตสมาชิก
- แปรรูปผลผลิตเพิ่มความหลากหลาย ลดความเสี่ยง
- เน้นย้ำกับทางกลุ่มให้ทำตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ซึ่งเป็นตลาดแหล่งใหญ่ในสังคมปัจจุบันและอนาคต