การชี้แจง ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการกรอกข้อมูลในระบบ  Fisheries map

มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมประช.. [2021-03-05 ] การร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการใช้งานแอปพลิเคชั่น "นิล 4... [2021-03-05 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอ.. [2021-03-05 ] การมอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-03-05 ] การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประมงอำเภอพิบูลมังสาหารเรื่อง การปรับปรุง.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธา.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอสิรินธร  ร่วมประชุม?กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอโพธิ์ทำการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ประจำเดือน.. [2021-03-05 ]
อ่านทั้งหมด 

การชี้แจง ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการกรอกข้อมูลในระบบ  Fisheries map 

 เผยเเพร่: 2021-03-05  |  อ่าน: 55 ครั้ง

 

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง ลงพื้นที่อำเภอน้ำยืน นาจะหลวย และอำเภอเดชอุดม เพื่อประสานงาน ชี้แจง ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการกรอกข้อมูลในระบบ  Fisheries map และส่งมอบเอกสารแบบฟอร์มปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ( รายได้ - หนี้สิน) ปี 2564 แก่ประมงอำเภอในพื้นที่ดังกล่าว