การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมประช.. [2021-03-05 ] การร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการใช้งานแอปพลิเคชั่น "นิล 4... [2021-03-05 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอ.. [2021-03-05 ] การมอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-03-05 ] การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประมงอำเภอพิบูลมังสาหารเรื่อง การปรับปรุง.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธา.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอสิรินธร  ร่วมประชุม?กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอโพธิ์ทำการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ประจำเดือน.. [2021-03-05 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 

 เผยเเพร่: 2021-03-05  |  อ่าน: 64 ครั้ง

 

ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยมีนางสาวมานิดา  สิงหกุล ผู้แทนอัยการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาคดีเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้ต้องหาได้กระทำความผิดฐานทำการประมงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำโดยใช้ข่ายลอย 
เป็นการฝ่าฝืนประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 16 กันยายน 2539 เรื่อง กำหนดที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 172 มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 138 ปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า 
คณะกรรมการเปรียบเทียบมีความเห็นว่าผู้ต้องหาได้กระทำผิดครั้งแรกโดยมีเจตนาเดียว จึงเปรียบเทียบปรับในอัตราขั้นต่ำ ตามมาตรา 138 ในอัตรา 5,000 บาท โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และยินยอมชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบ เป็นเงิน 5,000 บาท