หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ เข้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547

ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับประกาศกำ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขมราฐ จัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนสำหรับประกาศกำหน.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย รับผิดชอบอำเภอบุณฑริก ร่วมจัดเตรียมงานจัดนิทรรศการ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตพื้นที่ที.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาห.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอน้ำยืน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอน้ำขุ่น ตรวจเยี่ยมโครงการเก.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขื่องในเข้าร่วมการประชมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับประ.. [2021-02-23 ]
อ่านทั้งหมด 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ เข้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547 

 เผยเเพร่: 2021-02-23  |  อ่าน: 46 ครั้ง

 

วันนี้ ( 13 มกราคม 2564) นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ เข้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547กรณีพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งเดิ่น ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเลี้ยงปลาดุกที่สำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับเกียรติจากนางรวีรัตน์ อุปทอง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นผู้อธิบายและให้ความรู้