ประมงอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 และเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านคำสะอาด  ท่าแสนคูณ  และโรงเรีย ประมงอำเภอน้ำยืนนตำราจตระเวนชายแดนหนองบัวพัฒนา

ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับประกาศกำ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขมราฐ จัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนสำหรับประกาศกำหน.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย รับผิดชอบอำเภอบุณฑริก ร่วมจัดเตรียมงานจัดนิทรรศการ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตพื้นที่ที.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาห.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอน้ำยืน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอน้ำขุ่น ตรวจเยี่ยมโครงการเก.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขื่องในเข้าร่วมการประชมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับประ.. [2021-02-23 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 และเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านคำสะอาด  ท่าแสนคูณ  และโรงเรีย ประมงอำเภอน้ำยืนนตำราจตระเวนชายแดนหนองบัวพัฒนา  

 เผยเเพร่: 2021-02-23  |  อ่าน: 49 ครั้ง

 

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00น. นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอานนท์  หนุนชู ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานการประชุม 
      เลขาที่ประชุมได้แจ้งว่าอำเภอน้ำยืนมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนแล้ว จำนวน 144 แห่ง และมีวิสาหกิจฯด้านประมง จำนวน 7 แห่ง และการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
    เวลา 13.00น. เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านคำสะอาด  ท่าแสนคูณ  และโรงเรียนตำราจตระเวนชายแดนหนองบัวพัฒนา โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งกิจกรรมที่มีตอนนี้เป็นกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์และการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน ได้แนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยงปลา และการสร้างอาหารธรรมชาติ และได้รับการต้อนรับจากคณะครูเป็นอย่างดี