ประมงอำเภอน้ำยืน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอน้ำขุ่น เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 และ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาเอ็ม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับประกาศกำ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขมราฐ จัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนสำหรับประกาศกำหน.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย รับผิดชอบอำเภอบุณฑริก ร่วมจัดเตรียมงานจัดนิทรรศการ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตพื้นที่ที.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาห.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอน้ำยืน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอน้ำขุ่น ตรวจเยี่ยมโครงการเก.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขื่องในเข้าร่วมการประชมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับประ.. [2021-02-23 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอน้ำขุ่น เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 และ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาเอ็ม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

 เผยเเพร่: 2021-02-23  |  อ่าน: 65 ครั้ง

 

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00น. นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอน้ำยืน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอน้ำขุ่น เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสะอาด  วงศ์รักษ์ นายอำเภอน้ำขุ่น เป็นประธานการประชุม 
      เลขาที่ประชุมได้แจ้งว่าอำเภอน้ำขุ่นมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนแล้ว จำนวน 63 แห่ง และไม่มีวิสาหกิจฯด้านประมง และการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
    เวลา 13.00น. เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาเอ็ม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งกิจกรรมที่มีตอนนี้เป็นกิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน ได้แนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยงปลา และการสร้างอาหารธรรมชาติ และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี