การเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา แผนการขับเคลื่อนโครงการฯของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับประกาศกำ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขมราฐ จัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนสำหรับประกาศกำหน.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย รับผิดชอบอำเภอบุณฑริก ร่วมจัดเตรียมงานจัดนิทรรศการ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตพื้นที่ที.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาห.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอน้ำยืน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอน้ำขุ่น ตรวจเยี่ยมโครงการเก.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขื่องในเข้าร่วมการประชมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับประ.. [2021-02-23 ]
อ่านทั้งหมด 

 การเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา แผนการขับเคลื่อนโครงการฯของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 เผยเเพร่: 2021-02-23  |  อ่าน: 57 ครั้ง

 

 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น นายประชุม  ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา แผนการขับเคลื่อนโครงการฯของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่คณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) เห็นชอบโครงการฯ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการบูรณาการในแต่ละกิจกรรม โดยสำนักงานประมงจังหวัดมีกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านการประมงและสนับสนุนปัจจัยด้านประมง  (โดยเกษตรกรจะได้รับพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 1,200 ตัว และอาหารปลาจำนวน 20 กิโลกรัม) ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางอังคณา บุญสาม  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม