การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม “หนองบัวใหญ่” บ้านโพนเมืองมะทัน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับประกาศกำ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขมราฐ จัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนสำหรับประกาศกำหน.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย รับผิดชอบอำเภอบุณฑริก ร่วมจัดเตรียมงานจัดนิทรรศการ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตพื้นที่ที.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาห.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอน้ำยืน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอน้ำขุ่น ตรวจเยี่ยมโครงการเก.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขื่องในเข้าร่วมการประชมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับประ.. [2021-02-23 ]
อ่านทั้งหมด 

การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม “หนองบัวใหญ่” บ้านโพนเมืองมะทัน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-02-23  |  อ่าน: 82 ครั้ง

 

วันที่ 12 มกราคม 2564 นางสาววิภา  กาญจนารักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ ร่วมกับนายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ตรวจติดตามโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม “หนองบัวใหญ่” บ้านโพนเมืองมะทัน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยมีการประชุมคณะกรรมการแหล่งน้ำร่วมกัน และทำกิจกรรม ดังนี้
- ทำความสะอาดบริเวณรอบแหล่งน้ำ 
- สร้างแหล่งอาหารธรรมชาติเพิ่มลงในแหล่งน้ำ 
- สุ่มตรวจประเมินการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ
ทั้งนี้ได้ประชุมหารือถึงแผนการเปิดขายบัตรจับสัตว์น้ำโดยชะลอการเปิดขายบัตรจับสัตว์น้ำออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (โควิด-19) จะคลี่คลาย เข้าสู่สภาวะปกติ ต่อไป