ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่จัดทำทะเบียนประวัติเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านการประมงรายใหม่ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับประกาศกำ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขมราฐ จัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนสำหรับประกาศกำหน.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย รับผิดชอบอำเภอบุณฑริก ร่วมจัดเตรียมงานจัดนิทรรศการ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตพื้นที่ที.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาห.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอน้ำยืน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอน้ำขุ่น ตรวจเยี่ยมโครงการเก.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขื่องในเข้าร่วมการประชมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับประ.. [2021-02-23 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่จัดทำทะเบียนประวัติเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านการประมงรายใหม่ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-02-23  |  อ่าน: 61 ครั้ง

 

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวกานต์วรี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่จัดทำทะเบียนประวัติเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านการประมงรายใหม่  (1:1) รายนางนาลอน ปราสาทศรี บ้านเลขที่ 96 หมู่ 4 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในฟาร์มมีการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน, เลี้ยงกบ, ลี้ยงหอยขม และเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี