ประมงอำเภอวารินชำราบ รับผิดชอบพื้นที่อำเภอสำโรง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอสำโรง ครั้งที่ 1/2564

ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับประกาศกำ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขมราฐ จัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนสำหรับประกาศกำหน.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย รับผิดชอบอำเภอบุณฑริก ร่วมจัดเตรียมงานจัดนิทรรศการ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตพื้นที่ที.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาห.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอน้ำยืน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอน้ำขุ่น ตรวจเยี่ยมโครงการเก.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขื่องในเข้าร่วมการประชมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับประ.. [2021-02-23 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ รับผิดชอบพื้นที่อำเภอสำโรง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอสำโรง ครั้งที่ 1/2564  

 เผยเเพร่: 2021-02-23  |  อ่าน: 54 ครั้ง

 

วันที่ 12 มกราคม 2564
    นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ รับผิดชอบพื้นที่อำเภอสำโรง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอสำโรง ครั้งที่ 1/2564 ณ.ห้องประขุมสำโรงเมืองใหม่ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ความก้าวหน้าวิสาหกิจชุมชน
     - ระดับดี 23 แห่ง
     - ปานกลาง 33 แห่ง
     - ปรับปรุง 55 แห่ง