เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยประมงอำเภอพิบูลมังสาหารออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโนนสุข หมู่ที่ 8 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร

ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับประกาศกำ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขมราฐ จัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนสำหรับประกาศกำหน.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย รับผิดชอบอำเภอบุณฑริก ร่วมจัดเตรียมงานจัดนิทรรศการ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตพื้นที่ที.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาห.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอน้ำยืน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอน้ำขุ่น ตรวจเยี่ยมโครงการเก.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขื่องในเข้าร่วมการประชมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับประ.. [2021-02-23 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยประมงอำเภอพิบูลมังสาหารออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโนนสุข หมู่ที่ 8 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร 

 เผยเเพร่: 2021-02-23  |  อ่าน: 70 ครั้ง

 

วันที่ 12 มกราคม 2564
นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโนนสุข หมู่ที่ 8 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร ให้คำปรึกษาแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกเอกสาร ให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้กับผู้นำหมู่บ้านในตำบลไร่ใต้ เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 15,000 ตัว โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี