ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสัตว์น้ำ ปลอดเชื้อโควิด-19  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับประกาศกำ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขมราฐ จัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนสำหรับประกาศกำหน.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย รับผิดชอบอำเภอบุณฑริก ร่วมจัดเตรียมงานจัดนิทรรศการ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตพื้นที่ที.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาห.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอน้ำยืน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอน้ำขุ่น ตรวจเยี่ยมโครงการเก.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขื่องในเข้าร่วมการประชมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับประ.. [2021-02-23 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสัตว์น้ำ ปลอดเชื้อโควิด-19  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

 เผยเเพร่: 2021-02-23  |  อ่าน: 61 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสัตว์น้ำ ปลอดเชื้อโควิด-19
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากแพกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดกระแสความไม่มั่นใจในการบริโภคอาหารทะเล        ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ำ พ่อค้า แม่ค้า ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำหน่ายสัตว์น้ำได้น้อยลง โดยเฉพาะสัตว์น้ำทะเล เพื่อให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปมีความมั่นใจในความปลอดภัยจากสัตว์น้ำที่ใช้บริโภค สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์มายังท่าน เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผ่านไปยังพ่อค้า แม่ค้า และผู้บริโภค ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี