ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร

ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับประกาศกำ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขมราฐ จัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนสำหรับประกาศกำหน.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย รับผิดชอบอำเภอบุณฑริก ร่วมจัดเตรียมงานจัดนิทรรศการ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตพื้นที่ที.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาห.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอน้ำยืน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอน้ำขุ่น ตรวจเยี่ยมโครงการเก.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขื่องในเข้าร่วมการประชมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับประ.. [2021-02-23 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร  

 เผยเเพร่: 2021-02-23  |  อ่าน: 55 ครั้ง

 

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี  ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
          โดยนายอำเภอสิรินธร ได้มอบหมายให้นางเพ็ญพิศ พลทรัพย์ศิริ เกษตรอำเภอสิรินธร เป็นประธานและดำเนินการประชุมตามวาระ