ประมงอำเภอโพธิ์ไทร รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอกุดข้าวปุ้น  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อำเภอกุดข้าวปุ้น ครั้งที่ 1/2564

ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับประกาศกำ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขมราฐ จัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนสำหรับประกาศกำหน.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย รับผิดชอบอำเภอบุณฑริก ร่วมจัดเตรียมงานจัดนิทรรศการ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตพื้นที่ที.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาห.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอน้ำยืน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอน้ำขุ่น ตรวจเยี่ยมโครงการเก.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขื่องในเข้าร่วมการประชมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับประ.. [2021-02-23 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอกุดข้าวปุ้น  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อำเภอกุดข้าวปุ้น ครั้งที่ 1/2564  

 เผยเเพร่: 2021-02-23  |  อ่าน: 102 ครั้ง

 

 วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.
น.ส.ปวริศา  บุตรนามท้าว
ประมงอำเภอโพธิ์ไทร รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอกุดข้าวปุ้น  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อำเภอกุดข้าวปุ้น ครั้งที่ 1/2564  ที่ประชุมได้แจ้งว่า ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะมีการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ในปีนี้ ทางอำเภอกุดข้าวปุ้น ได้ส่งนายถาวร กันทะมาระ  เข้าประกวด ซึ่งมีผลงานดีเด่นด้านประมง และอยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมในด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ ในการประชุมครั้งนี้ นายอำเภอกุดข้าวปุ้น นายตถาพร  สมพอง เป็นประธานการประชุม