ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการสำรวจผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ ตลาดร่มพอกอ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

จังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหน.. [2021-01-21 ] การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น จำกัด ตั้ง.. [2021-01-21 ] ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-01-19 ] การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Application line เรื่อง วิธีการและขั้นตอ.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร .. [2021-01-19 ] การชี้แจง ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการกรอกข้อมูลในระบบ  Fisheries map.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558.. [2021-01-19 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ได้ดำเนินการตรวจสอบเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในพื้นที่อำ.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่  ติดตาม เยี่ยมเยียน และนัดหมายเกษตรกร ที่เข้าร่.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ออกตรวจ.. [2021-01-15 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการสำรวจผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ ตลาดร่มพอกอ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-01-15  |  อ่าน: 76 ครั้ง

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการสำรวจผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ ตลาดร่มพอก หมู่ที่ 1 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี พบร้านค้าทั้งหมดจำนวน 7 ราย นำปลาที่ได้จากการเพาะเลี้ยง คือปลานิล และปลาดุก ปลาที่จับได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ ปลาสะกาง ปลาจอก ปลายอน ปลากด ปลาเนื้ออ่อน มาจำหน่าย ณ ตลาดร่มพอก ซึ่งแปล่งที่มาของผลผลิตมาจากจังหวัดอุบลราชธานี