ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีท้องถิ่นและไถกลบตอซังข้าว ณ แปลงปลูกข้าวของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ บ้านป่ากุงน้อย

จังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหน.. [2021-01-21 ] การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น จำกัด ตั้ง.. [2021-01-21 ] ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-01-19 ] การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Application line เรื่อง วิธีการและขั้นตอ.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร .. [2021-01-19 ] การชี้แจง ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการกรอกข้อมูลในระบบ  Fisheries map.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558.. [2021-01-19 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ได้ดำเนินการตรวจสอบเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในพื้นที่อำ.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่  ติดตาม เยี่ยมเยียน และนัดหมายเกษตรกร ที่เข้าร่.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ออกตรวจ.. [2021-01-15 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีท้องถิ่นและไถกลบตอซังข้าว ณ แปลงปลูกข้าวของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ บ้านป่ากุงน้อย 

 เผยเเพร่: 2021-01-15  |  อ่าน: 56 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา  10:00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีท้องถิ่นและไถกลบตอซังข้าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น สร้างความสามัคคีให้แก่เกษตรกรในชุมชน ส่งเสริมการไถกลบตอซัง หว่านพืชปุ๋ยสด เพื่อลดพื้นที่การเผา ช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และสร้างการรับรู้เพื่อให้อุบลปลอดการเผา Zero Burn ณ แปลงปลูกข้าวของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ บ้านป่ากุงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลาดควาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตกรในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธาน