ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ทำการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ณ ตลาดสดเทศบาล  อำเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

จังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหน.. [2021-01-21 ] การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น จำกัด ตั้ง.. [2021-01-21 ] ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-01-19 ] การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Application line เรื่อง วิธีการและขั้นตอ.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร .. [2021-01-19 ] การชี้แจง ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการกรอกข้อมูลในระบบ  Fisheries map.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558.. [2021-01-19 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ได้ดำเนินการตรวจสอบเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในพื้นที่อำ.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่  ติดตาม เยี่ยมเยียน และนัดหมายเกษตรกร ที่เข้าร่.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ออกตรวจ.. [2021-01-15 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ทำการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ณ ตลาดสดเทศบาล  อำเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-01-15  |  อ่าน: 73 ครั้ง

 

วันที่ 24  พฤศจิกายน 2563 น.ส.ปวริศา  บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ทำการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ณ ตลาดสดเทศบาล  ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี พบว่ามีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าสัตว์น้ำมาจำหน่าย 4 ราย โดยกำหนดราคาสัตว์น้ำแต่ละชนิดดังนี้
1. ปลานิลสด ราคา กก.ละ 90 บาท
2. ปลาหมอ ราคา กก.ละ 100 บาท
3. ปลาดุกราคา กก.ละ 70 บาท
 ซึ่งปลานิล ปลาดุก และปลาหมอเป็นสัตว์น้ำที่มีแหล่งผลิตมาจากจังหวัดอุบลราชธานี