ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมสัญจรกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหน.. [2021-01-21 ] การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น จำกัด ตั้ง.. [2021-01-21 ] ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-01-19 ] การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Application line เรื่อง วิธีการและขั้นตอ.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร .. [2021-01-19 ] การชี้แจง ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการกรอกข้อมูลในระบบ  Fisheries map.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558.. [2021-01-19 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ได้ดำเนินการตรวจสอบเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในพื้นที่อำ.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่  ติดตาม เยี่ยมเยียน และนัดหมายเกษตรกร ที่เข้าร่.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ออกตรวจ.. [2021-01-15 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมสัญจรกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-01-15  |  อ่าน: 113 ครั้ง

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมสัญจรกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาโพธิ์ ชี้แจ้งข้อราชการ 1.การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง 3.แจ้งที่ประชุมช่วยประชาสัมพันธ์การทำการประมงช่วงฤดูน้ำลดการทำการประมงที่ผิดกฎหมายเช่นโฟงฟาง/เครื่องมือกางกันในลำน้ำ(ลำโดม) 4.แจ้งให้คณะกรรใการแหล่งน้ำเสริมอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำที่ปล่อยกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มอาหารในแหล่งน้ำให้แก่กุ้งก้ามกราม