ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ชี้แจงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลการทำ ประมงแหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่ 3 ตำบล

จังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหน.. [2021-01-21 ] การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น จำกัด ตั้ง.. [2021-01-21 ] ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-01-19 ] การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Application line เรื่อง วิธีการและขั้นตอ.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร .. [2021-01-19 ] การชี้แจง ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการกรอกข้อมูลในระบบ  Fisheries map.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558.. [2021-01-19 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ได้ดำเนินการตรวจสอบเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในพื้นที่อำ.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่  ติดตาม เยี่ยมเยียน และนัดหมายเกษตรกร ที่เข้าร่.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ออกตรวจ.. [2021-01-15 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ชี้แจงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลการทำ ประมงแหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่ 3 ตำบล  

 เผยเเพร่: 2021-01-15  |  อ่าน: 97 ครั้ง

 

วันที่  12  พฤศจิกายน  2563
นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ชี้แจงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลการทำ
ประมงแหล่งน้ำธรรมชาติ
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ให้แก่ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ 3 ตำบล ที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน คือ ตำบลเหล่างาม ตำบลสำโรง และตำบลสองคอน โดยประมงอำเภอได้ชี้แจงรายละเอียดในแบบสอบถาม และนัดหมายลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563