ประมงอำเภอเขื่องใน  ลงพื้นที่ บ้านหนองกวาง ม.8 ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก)เครือข่าย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหน.. [2021-01-21 ] การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น จำกัด ตั้ง.. [2021-01-21 ] ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-01-19 ] การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Application line เรื่อง วิธีการและขั้นตอ.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร .. [2021-01-19 ] การชี้แจง ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการกรอกข้อมูลในระบบ  Fisheries map.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558.. [2021-01-19 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ได้ดำเนินการตรวจสอบเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในพื้นที่อำ.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่  ติดตาม เยี่ยมเยียน และนัดหมายเกษตรกร ที่เข้าร่.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ออกตรวจ.. [2021-01-15 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน  ลงพื้นที่ บ้านหนองกวาง ม.8 ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก)เครือข่าย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-01-15  |  อ่าน: 107 ครั้ง

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน  ลงพื้นที่ บ้านหนองกวาง ม.8 ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยม ติดตามการเจริญเติบโตปลากินพืช(ปลายี่สกเทศ) ของเกษตรกรรายนายอรุณ พิมพันธ์ ที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 1,000 ตัว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  เป็นเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเป็นแปลงทฤษฎีใหม่ต้นแบบ มีกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน 3 บ่อ และร่องสวน รวมเนื้อที่เลี้ยง 2.5 ไร่ จึงจับพิกัดขึ้นทะเบียน ทบ 1 สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าสัตว์น้ำรายเดือน ปี 63-64 นอกจากนี้ยังเป็นแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก)เครือข่าย สินค้าหลัก:ข้าว ภายในแปลงมีกิจกรรมการปลูกพืชอื่นๆ และกิจกรรมด้านปศุสัตว์