หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

จังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหน.. [2021-01-21 ] การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น จำกัด ตั้ง.. [2021-01-21 ] ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-01-19 ] การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Application line เรื่อง วิธีการและขั้นตอ.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร .. [2021-01-19 ] การชี้แจง ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการกรอกข้อมูลในระบบ  Fisheries map.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558.. [2021-01-19 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ได้ดำเนินการตรวจสอบเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในพื้นที่อำ.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่  ติดตาม เยี่ยมเยียน และนัดหมายเกษตรกร ที่เข้าร่.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ออกตรวจ.. [2021-01-15 ]
อ่านทั้งหมด 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 เผยเเพร่: 2021-01-15  |  อ่าน: 151 ครั้ง

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.  นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชุม ดวนใหญ่  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัด ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (ACU Conference)และ Webex ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี