ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน พร้อมเครื่องอัฐบริขาร ณ วัดป่านาเลิง (ธรรมยุต) ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุม เดือนหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน.. [2020-12-01 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนอำเภอม่วงสามสิบ จั.. [2020-12-01 ] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีเปืดจุดเคา.. [2020-12-01 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร เข้าพบนายอำเภอตาลสุม และเข้าร่วมประชุมประจำเดื.. [2020-12-01 ] การประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ครั้ที่ 7/2563.. [2020-11-30 ] การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานประม.. [2020-11-27 ] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการติดตา.. [2020-11-27 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปูฟาง นอนนา ชมดาว เผาข้า.. [2020-11-27 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการสำรวจผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเล.. [2020-11-27 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณี.. [2020-11-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน พร้อมเครื่องอัฐบริขาร ณ วัดป่านาเลิง (ธรรมยุต) ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-11-27  |  อ่าน: 67 ครั้ง

 

วันนี้ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน พร้อมเครื่องอัฐบริขาร จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อัญเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดป่านาเลิง (ธรรมยุต) ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี