ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ สำรวจตลาดนัดหลังที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ และตลาดสดอำเภอศรีเมืองใหม่

ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้ปฏิบัติ.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.พิบูลมังสาห.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้ำยืน จั.. [2021-05-06 ] การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน.. [2021-05-06 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงา.. [2021-05-06 ] ระมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-05-06 ] ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเ.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอม่วงสามสิบปร.. [2021-05-05 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ สำรวจตลาดนัดหลังที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ และตลาดสดอำเภอศรีเมืองใหม่  

 เผยเเพร่: 2021-05-05  |  อ่าน: 254 ครั้ง

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ สำรวจตลาดนัดหลังที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ และตลาดสดอำเภอศรีเมืองใหม่ พบว่ามีเกษตรกรกลุ่มผู้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำม่วงสามสิบ จำนวน 2 ฟาร์ม นำพันธุ์ปลามาจำหน่าย จาการสอบถาม พันธุ์ปลาที่จำหน่ายได้ดีคือ ปลาดุกบิ๊กอุยและปลาดุกเทศ และตลาดสดศรีเมืองใหม่ ปลานิลสด กิโลกรัมละ 80 บาท ปลาดุกบิ๊กอุย กิโลกรัมละ 60 บาท ปลานิลแดดเดียว กิโลกรัมละ 40 บาท ปลาส้มแม่แจ๊ะจากอำเภอบุญฑริก กิโลกรัมละ 150 บาท ปลาส้มจากบ้านแหลมสวรรค์อำเภอสิรินธร กิโลกรัมละ 120 บาท ปลาทูแช่แข็ง กิโลกรัมละ 60 บาท