ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ สำรวจตลาดนัดหลังที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ และตลาดสดอำเภอศรีเมืองใหม่

การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานประม.. [2020-11-27 ] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการติดตา.. [2020-11-27 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปูฟาง นอนนา ชมดาว เผาข้า.. [2020-11-27 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการสำรวจผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเล.. [2020-11-27 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณี.. [2020-11-27 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ดำเนินการ ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ทบ.3 และสำรว.. [2020-11-25 ] กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด.. [2020-11-25 ] การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน.. [2020-11-25 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ทำการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ณ ตลาด.. [2020-11-25 ] ประมงอำเภอสิรินธร ดำเนินการสำรวจตลาดขายสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะ.. [2020-11-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ สำรวจตลาดนัดหลังที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ และตลาดสดอำเภอศรีเมืองใหม่  

 เผยเเพร่: 2020-11-25  |  อ่าน: 77 ครั้ง

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ สำรวจตลาดนัดหลังที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ และตลาดสดอำเภอศรีเมืองใหม่ พบว่ามีเกษตรกรกลุ่มผู้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำม่วงสามสิบ จำนวน 2 ฟาร์ม นำพันธุ์ปลามาจำหน่าย จาการสอบถาม พันธุ์ปลาที่จำหน่ายได้ดีคือ ปลาดุกบิ๊กอุยและปลาดุกเทศ และตลาดสดศรีเมืองใหม่ ปลานิลสด กิโลกรัมละ 80 บาท ปลาดุกบิ๊กอุย กิโลกรัมละ 60 บาท ปลานิลแดดเดียว กิโลกรัมละ 40 บาท ปลาส้มแม่แจ๊ะจากอำเภอบุญฑริก กิโลกรัมละ 150 บาท ปลาส้มจากบ้านแหลมสวรรค์อำเภอสิรินธร กิโลกรัมละ 120 บาท ปลาทูแช่แข็ง กิโลกรัมละ 60 บาท