ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและขึ้นทะเบียนฟาร์มอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้ปฏิบัติ.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.พิบูลมังสาห.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้ำยืน จั.. [2021-05-06 ] การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน.. [2021-05-06 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงา.. [2021-05-06 ] ระมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-05-06 ] ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเ.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอม่วงสามสิบปร.. [2021-05-05 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและขึ้นทะเบียนฟาร์มอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-05-05  |  อ่าน: 278 ครั้ง

 

     วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและขึ้นทะเบียนฟาร์มอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ นายอนันต์ หวังเจริญ ม.8 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โดยพบว่า อดีตเกษตรกรปลูกแตงโมในพื้นที่ประมาณ 2.5 ไร่ แต่เนื่องจากได้ผลผลิตต่ำ ปี 2562 จึงปรับปรุงพื้นที่ขุดบ่ออนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ จำนวน 2 บ่อ ขนาดบ่อๆละ 1 ไร่ ปล่อยลูกปลานิลแปลงเพศที่ซื้อมาจาก ป.เจริญฟาร์ม ลงเลี้ยงบ่อละ 50,000 ตัว รวมอนุบาลลูกปลา จำนวน 100,000 ตัว มีกำไรครั้งละประมาณ 30,000 บาท
      โดยผลผลิตลูกปลาที่ได้จะจำหน่ายให้กับบริษัท ธนวัฒน์ ฟาร์ม ในขนาดลูกปลา 48 ตัว/กก.ๆละ 105 -110 บาท