การประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 9/2563 และการประชุมทางไกล VDO Conference ในการชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงฯ ปีงบประมาณ 2564

ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้ปฏิบัติ.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.พิบูลมังสาห.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้ำยืน จั.. [2021-05-06 ] การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน.. [2021-05-06 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงา.. [2021-05-06 ] ระมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-05-06 ] ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเ.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอม่วงสามสิบปร.. [2021-05-05 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 9/2563 และการประชุมทางไกล VDO Conference ในการชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงฯ ปีงบประมาณ 2564 

 เผยเเพร่: 2021-05-05  |  อ่าน: 255 ครั้ง

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 9/2563 และเวลา  13.30 น. ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference ในการชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงฯ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี