การประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด

การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานประม.. [2020-11-27 ] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการติดตา.. [2020-11-27 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปูฟาง นอนนา ชมดาว เผาข้า.. [2020-11-27 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการสำรวจผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเล.. [2020-11-27 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณี.. [2020-11-27 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ดำเนินการ ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ทบ.3 และสำรว.. [2020-11-25 ] กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด.. [2020-11-25 ] การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน.. [2020-11-25 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ทำการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ณ ตลาด.. [2020-11-25 ] ประมงอำเภอสิรินธร ดำเนินการสำรวจตลาดขายสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะ.. [2020-11-25 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด 

 เผยเเพร่: 2020-11-25  |  อ่าน: 101 ครั้ง

 

 วันที่ 5 ตุลาคม  2563 เวลา13.30 น. นายศุภกิตตื  ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชุม  ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนา และส่งเสริมอาชีพ การประมง  เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบ และพิจารณา ประกาศผลรายชื่อเกษตรกร และการจ้างงาน ระยะที่ 2 จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขมราฐโขงเจียม ดอนมดแดง วารินชำราบ  บุณฑริก ศรีเมืองใหม่และอำเภอตาลสุม โดยมี นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี