การประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด

ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้ปฏิบัติ.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.พิบูลมังสาห.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้ำยืน จั.. [2021-05-06 ] การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน.. [2021-05-06 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงา.. [2021-05-06 ] ระมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-05-06 ] ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเ.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอม่วงสามสิบปร.. [2021-05-05 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด 

 เผยเเพร่: 2021-05-05  |  อ่าน: 281 ครั้ง

 

 วันที่ 5 ตุลาคม  2563 เวลา13.30 น. นายศุภกิตตื  ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชุม  ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนา และส่งเสริมอาชีพ การประมง  เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบ และพิจารณา ประกาศผลรายชื่อเกษตรกร และการจ้างงาน ระยะที่ 2 จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขมราฐโขงเจียม ดอนมดแดง วารินชำราบ  บุณฑริก ศรีเมืองใหม่และอำเภอตาลสุม โดยมี นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี