พิธีเปิดงานวัน CD Day Ubon 2020 มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเนวาดา แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเปิดตรวจ.. [2020-10-29 ] ฤดูหนาวมาแล้ว  เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงควรเตรียมการอย่างไร ?.. [2020-10-29 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ สำรวจตลาดนัดหลังที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ และต.. [2020-10-27 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและขึ้นทะเบียนฟาร์มอนุบาล.. [2020-10-22 ] การประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 9/2563 และการประชุมทางไกล VDO Confe.. [2020-10-21 ] ประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อก.. [2020-10-19 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ล.. [2020-10-16 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกสำรวจการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงและเฝ้าระวังการเก.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำและรับคำขอขึ้นทะเบียนเ.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ ตำบลหนองเหล่า ดำเนินการถอดองค์ความรู้เกษ.. [2020-10-15 ]
อ่านทั้งหมด 

พิธีเปิดงานวัน CD Day Ubon 2020 มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเนวาดา แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-10-15  |  อ่าน: 47 ครั้ง

 

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวัน CD Day Ubon 2020 มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเนวาดา แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว