งานแข่งขันกีฬาเขต 14 (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร) ครั้งที่ 14 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเปิดตรวจ.. [2020-10-29 ] ฤดูหนาวมาแล้ว  เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงควรเตรียมการอย่างไร ?.. [2020-10-29 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ สำรวจตลาดนัดหลังที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ และต.. [2020-10-27 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและขึ้นทะเบียนฟาร์มอนุบาล.. [2020-10-22 ] การประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 9/2563 และการประชุมทางไกล VDO Confe.. [2020-10-21 ] ประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อก.. [2020-10-19 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ล.. [2020-10-16 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกสำรวจการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงและเฝ้าระวังการเก.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำและรับคำขอขึ้นทะเบียนเ.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ ตำบลหนองเหล่า ดำเนินการถอดองค์ความรู้เกษ.. [2020-10-15 ]
อ่านทั้งหมด 

งานแข่งขันกีฬาเขต 14 (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร) ครั้งที่ 14 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) 

 เผยเเพร่: 2020-10-15  |  อ่าน: 46 ครั้ง

 

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัดกรมประมง ร่วมงานแข่งขันกีฬาเขต 14 (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร) ครั้งที่ 14 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน โดยการแข่งขันกีฬาประกอบด้วยกีฬา วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกีฬาฮาเฮ จากนั้นเวลา 17.00 น. ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ร่วมมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติราชการ โดยมีนายสุวิทย์ คชสิงห์  ผู้ตรวจราชการเขต 14 เป็นประธานเปิดงาน