เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ ประชุมที่ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารหลังใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเปิดตรวจ.. [2020-10-29 ] ฤดูหนาวมาแล้ว  เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงควรเตรียมการอย่างไร ?.. [2020-10-29 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ สำรวจตลาดนัดหลังที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ และต.. [2020-10-27 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและขึ้นทะเบียนฟาร์มอนุบาล.. [2020-10-22 ] การประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 9/2563 และการประชุมทางไกล VDO Confe.. [2020-10-21 ] ประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อก.. [2020-10-19 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ล.. [2020-10-16 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกสำรวจการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงและเฝ้าระวังการเก.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำและรับคำขอขึ้นทะเบียนเ.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ ตำบลหนองเหล่า ดำเนินการถอดองค์ความรู้เกษ.. [2020-10-15 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ ประชุมที่ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารหลังใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-10-15  |  อ่าน: 47 ครั้ง

 

วันที่ 25 กันยายน 2563 นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ ประชุมที่ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารหลังใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยการประชุมครั้งนี้ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน การส่งเสริมเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ และแนวทางการพัฒนาและนำผลิตภัณฑ์ปลาส้มเป็นสินค้าประจำจังหวัด