งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ สำรวจตลาดนัดหลังที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ และต.. [2020-10-27 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและขึ้นทะเบียนฟาร์มอนุบาล.. [2020-10-22 ] การประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 9/2563 และการประชุมทางไกล VDO Confe.. [2020-10-21 ] ประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อก.. [2020-10-19 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ล.. [2020-10-16 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกสำรวจการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงและเฝ้าระวังการเก.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำและรับคำขอขึ้นทะเบียนเ.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ ตำบลหนองเหล่า ดำเนินการถอดองค์ความรู้เกษ.. [2020-10-15 ] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามราชกา.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมช.. [2020-10-14 ]
อ่านทั้งหมด 

งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-10-14  |  อ่าน: 103 ครั้ง

 

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย “จัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 จังหวัดอุบลราชธานี”
โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยปูน บ้านโนนแดง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี และส่วนหนึ่งมอบให้ผู้แทนชุมชนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 17 ชุมชน รวมจำนวน 500,000 ตัว ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรม ดังนี้
1.นิทรรศการด้านการประมง แสดงสาธิตชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ Mobile Hactchery เครื่องมือประมงผิดกฎหมายหมาย กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ และบริการความรู้ด้านวิชาการประมง
2.นิทรรศการด้านการเกษตร
3.นิทรรศการด้านปศุสัตว์
4.นิทรรศการสินค้า OTop อำเภอนาจะหลวย
5.นิทรรศการสาธิตการช่วยเหลือคนจมน้ำ