โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ สำรวจตลาดนัดหลังที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ และต.. [2020-10-27 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและขึ้นทะเบียนฟาร์มอนุบาล.. [2020-10-22 ] การประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 9/2563 และการประชุมทางไกล VDO Confe.. [2020-10-21 ] ประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อก.. [2020-10-19 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ล.. [2020-10-16 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกสำรวจการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงและเฝ้าระวังการเก.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำและรับคำขอขึ้นทะเบียนเ.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ ตำบลหนองเหล่า ดำเนินการถอดองค์ความรู้เกษ.. [2020-10-15 ] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามราชกา.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมช.. [2020-10-14 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-10-14  |  อ่าน: 68 ครั้ง

 

วันนี้ (11 กันยายน 2563) นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์      เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนงาน     ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ราย ได้รับเกียรติให้บรรยายในหัวข้อ เรื่อง การเลี้ยงปลาในบ่อดินและการสร้างอาหารธรรมชาติ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมรับการอบรม ให้ความสนใจในหัวข้อที่วิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งมีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์น้ำต้นทุนต่ำอีกด้วย