โครงการ “ระดมความคิดเห็น กำหนดกลยุทธ์ พัฒนางานด้านประมงจังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการประมง

ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ สำรวจตลาดนัดหลังที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ และต.. [2020-10-27 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและขึ้นทะเบียนฟาร์มอนุบาล.. [2020-10-22 ] การประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 9/2563 และการประชุมทางไกล VDO Confe.. [2020-10-21 ] ประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อก.. [2020-10-19 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ล.. [2020-10-16 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกสำรวจการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงและเฝ้าระวังการเก.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำและรับคำขอขึ้นทะเบียนเ.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ ตำบลหนองเหล่า ดำเนินการถอดองค์ความรู้เกษ.. [2020-10-15 ] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามราชกา.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมช.. [2020-10-14 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการ “ระดมความคิดเห็น กำหนดกลยุทธ์ พัฒนางานด้านประมงจังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการประมง  

 เผยเเพร่: 2020-10-14  |  อ่าน: 48 ครั้ง

 

วันที่ 11 กันยายน 2563  นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง FC (เจ้าหน้าที่ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี ) และ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบูรณาการจัดโครงการ “ระดมความคิดเห็น กำหนดกลยุทธ์ พัฒนางานด้านประมงจังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการประมง และร่วม วิเคราะห์ หลัก SWOT เพื่อค้นหาปัจจัยเชิงกลยุทธ์ในการกำหนดยุทธศาสตร์ พัฒนางานด้านประมง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี