ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของปลานิลที่เกษตรกรได้รับมอบปัจจัยการผลิต ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยฯ ปี 2562  

ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ สำรวจตลาดนัดหลังที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ และต.. [2020-10-27 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและขึ้นทะเบียนฟาร์มอนุบาล.. [2020-10-22 ] การประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 9/2563 และการประชุมทางไกล VDO Confe.. [2020-10-21 ] ประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อก.. [2020-10-19 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ล.. [2020-10-16 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกสำรวจการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงและเฝ้าระวังการเก.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำและรับคำขอขึ้นทะเบียนเ.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ ตำบลหนองเหล่า ดำเนินการถอดองค์ความรู้เกษ.. [2020-10-15 ] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามราชกา.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมช.. [2020-10-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของปลานิลที่เกษตรกรได้รับมอบปัจจัยการผลิต ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยฯ ปี 2562   

 เผยเเพร่: 2020-10-14  |  อ่าน: 64 ครั้ง

 

 วันที่ 10 กันยายน 2563 นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของปลานิลที่เกษตรกรได้รับมอบปัจจัยการผลิต ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยฯ ปี 2562  โครงการพัฒนาส่งเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ในพิ้นที่ บ้านค้อ ม.7 บ้านทุ่งสมเด็จ ม.17 ต.โดมประดิษฐ์ โดยได้รับพันธุ์ปลาในวันที่ 17 มิถุนายน 2563  อัตรารอด 60 - 80 %