ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านการประมง

ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ สำรวจตลาดนัดหลังที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ และต.. [2020-10-27 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและขึ้นทะเบียนฟาร์มอนุบาล.. [2020-10-22 ] การประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 9/2563 และการประชุมทางไกล VDO Confe.. [2020-10-21 ] ประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อก.. [2020-10-19 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ล.. [2020-10-16 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกสำรวจการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงและเฝ้าระวังการเก.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำและรับคำขอขึ้นทะเบียนเ.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ ตำบลหนองเหล่า ดำเนินการถอดองค์ความรู้เกษ.. [2020-10-15 ] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามราชกา.. [2020-10-15 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมช.. [2020-10-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านการประมง 

 เผยเเพร่: 2020-10-14  |  อ่าน: 49 ครั้ง

 

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.09 น.นายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านการประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เกษตรกร 12 ราย อัตรารอด 70% ความยาวเฉลี่ย 16 cm. น้ำหนักเฉลี่ย 75 กรัม/ตัว