ประมงอำเภอเดชอุดม และ อบต.ท่าโพธิ์ศรี  ผู้นำชุมชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว บริเวณลำโดมใหญ่ ท่าวัดท่าโพธิ์ศรี ม.2 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้ป.. [2020-09-18 ] การลงพื้นที่ตรวจติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทร.. [2020-09-18 ] การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวส.. [2020-09-18 ] แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวืน้ำเตรียมรับสถานการณ์ พายุระดับ 3 (โ.. [2020-09-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กล.. [2020-09-16 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาส่งเสริมทางเลือ.. [2020-09-16 ] การประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรร.. [2020-09-16 ] งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ.. [2020-09-15 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ดำเนินการสำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน.. [2020-09-14 ] โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนง.. [2020-09-12 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเดชอุดม และ อบต.ท่าโพธิ์ศรี  ผู้นำชุมชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว บริเวณลำโดมใหญ่ ท่าวัดท่าโพธิ์ศรี ม.2 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-09-12  |  อ่าน: 71 ครั้ง

 

วันที่ 14 สิงหาคม  2563 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม และ อบต.ท่าโพธิ์ศรี  ผู้นำชุมชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว บริเวณลำโดมใหญ่ ท่าวัดท่าโพธิ์ศรี ม.2 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยได้รับสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (เขต4) อุบลราชธานี