การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้ป.. [2020-09-18 ] การลงพื้นที่ตรวจติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทร.. [2020-09-18 ] การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวส.. [2020-09-18 ] แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวืน้ำเตรียมรับสถานการณ์ พายุระดับ 3 (โ.. [2020-09-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กล.. [2020-09-16 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาส่งเสริมทางเลือ.. [2020-09-16 ] การประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรร.. [2020-09-16 ] งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ.. [2020-09-15 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ดำเนินการสำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน.. [2020-09-14 ] โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนง.. [2020-09-12 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

 เผยเเพร่: 2020-09-12  |  อ่าน: 90 ครั้ง

 

นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้า กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการประชุมในครั้งนี้สำนักประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอปัญหาและการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอบที่ 2/2563 Fisheries Shop เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกรมทราบ และแนะนำแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้?