การอบรมการขับเคลื่อนโดยการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ การขายสินค้าผ่าน   Application LaZada ผ่าน Program Zoom กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง  ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจัวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้ป.. [2020-09-18 ] การลงพื้นที่ตรวจติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทร.. [2020-09-18 ] การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวส.. [2020-09-18 ] แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวืน้ำเตรียมรับสถานการณ์ พายุระดับ 3 (โ.. [2020-09-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กล.. [2020-09-16 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาส่งเสริมทางเลือ.. [2020-09-16 ] การประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรร.. [2020-09-16 ] งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ.. [2020-09-15 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ดำเนินการสำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน.. [2020-09-14 ] โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนง.. [2020-09-12 ]
อ่านทั้งหมด 

การอบรมการขับเคลื่อนโดยการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ การขายสินค้าผ่าน   Application LaZada ผ่าน Program Zoom กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง  ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจัวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-09-12  |  อ่าน: 43 ครั้ง

 

 (10 สิงหาคม 63) เวลา 9.30 - 16.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  นำเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด่านใหม่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อบรมการขับเคลื่อนโดยการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ การขายสินค้าผ่าน   Application LaZada ผ่าน Program Zoom กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง  ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจัวัดอุบลราชธานี โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประมงอำเภอม่วงสามสิบ ประมงอำเภอโพธิ์ไทร และประมงอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมอบรับฟังด้วย