การตรวจประเมินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประจำปี 2563 ระดับเขต

ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้ป.. [2020-09-18 ] การลงพื้นที่ตรวจติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทร.. [2020-09-18 ] การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวส.. [2020-09-18 ] แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวืน้ำเตรียมรับสถานการณ์ พายุระดับ 3 (โ.. [2020-09-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กล.. [2020-09-16 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาส่งเสริมทางเลือ.. [2020-09-16 ] การประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรร.. [2020-09-16 ] งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ.. [2020-09-15 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ดำเนินการสำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน.. [2020-09-14 ] โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนง.. [2020-09-12 ]
อ่านทั้งหมด 

การตรวจประเมินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประจำปี 2563 ระดับเขต 

 เผยเเพร่: 2020-09-12  |  อ่าน: 70 ครั้ง

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประจำปี 2563 ระดับเขต นำโดย นายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 14  นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม ประมงจังหวัดศรีสะเกษ นางทิพย์สุดา ต่างประโคน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) นายสมบัติ สิงห์สี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอำนาจเจริญ นายชัยณรงค์ ชื่นชม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (ผู้แทนประมงจังหวัดยโสธร) และนายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 
     ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการฯได้เดินทางมาตรวจประเมินคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประเภทแปรรูปสัตว์น้ำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
     โดยได้รับเกียรติจากนางเพ็ญพิศ พลทรัพย์ศิริ เกษตรอำเภอสิรินธร, นายรักษศิลป์ ทาระหอม แทนพัฒนาการอำเภอสิรินธร, นายเสฐฐา กันภัย รองปลัดอบต.ฝางคำ, นายวีรวัตร จันทรพล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการอบต.ฝางคำ, นายพิชิต พรมประศรี หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี, นายศุภกิจ คำแก้ว หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูลอุบลราชธานี, นายชำนาญ พริ้วกลาง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานี, นายคำหล้า อ้วนผิว กำนันตำบลฝางคำ พร้อมสารวัตรกำนัน นายบุญธรรม วรปัญญานุกูล ศพก.เครือข่ายด้านประมง ต.ฝางคำ, นางอรุณรัตน์ จำปาเทพ ศพก.เครือข่ายด้านประมงต.คันไร่ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้