การประเมินคัดเลือกเกษตรกรฯ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รายนายคำผาน คำถาวร (เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะพันธุ์ลูกฮวก) ณ บ้านเลขที่ 79 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระ.. [2021-01-26 ] การมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณ.. [2021-01-26 ] การมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณ.. [2021-01-26 ] การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาต.. [2021-01-26 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลฯ แจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและล.. [2021-01-26 ] ประมงอำเภอสิรินธร จัดเตรียมสถานที่มอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. [2021-01-26 ] การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปงใหญ่และศูนย์เรี.. [2021-01-26 ] กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERI.. [2021-01-26 ] โครงการอบรมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564 และบรรยายใ.. [2021-01-26 ] การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานทะเบียน เรื่อง วิธีการต่อ.. [2021-01-26 ]
อ่านทั้งหมด 

การประเมินคัดเลือกเกษตรกรฯ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รายนายคำผาน คำถาวร (เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะพันธุ์ลูกฮวก) ณ บ้านเลขที่ 79 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-01-26  |  อ่าน: 133 ครั้ง

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประจำปี 2563 ระดับเขต นำโดย นายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 14  นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม ประมงจังหวัดศรีสะเกษ นางทิพย์สุดา ต่างประโคน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) นายสมบัติ สิงห์สี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอำนาจเจริญ นายชัยณรงค์ ชื่นชม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (ผู้แทนประมงจังหวัดยโสธร) และนายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 
     ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการฯได้เดินทางมาตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรฯ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รายนายคำผาน คำถาวร (เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะพันธุ์ลูกฮวก) ณ บ้านเลขที่ 79 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
     โดยได้รับเกียรติจากนายจักรพงษ์ ยองใย ปลัดอาวุโส(ผู้แทนนายอำเภอสว่างวีระวงศ์ ) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ นายปรีชา เหมนัค นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง นายศุภกิจ คำแก้ว หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง นางเกวลี พิมพ์ดี เกษตรตำบลท่าช้าง นายเดช ประจวบดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง นางบังอร บุญมา  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านบัวท่าฯ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้