ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับกำนันตำบลนาเยียและผู้ใหญ่บ้านม.7 ต.นาเยีย ดำเนินการขึ้นทะเบียนชาวประมง ซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่ม.7 และม.12 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้ป.. [2020-09-18 ] การลงพื้นที่ตรวจติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทร.. [2020-09-18 ] การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวส.. [2020-09-18 ] แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวืน้ำเตรียมรับสถานการณ์ พายุระดับ 3 (โ.. [2020-09-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กล.. [2020-09-16 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาส่งเสริมทางเลือ.. [2020-09-16 ] การประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรร.. [2020-09-16 ] งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ.. [2020-09-15 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ดำเนินการสำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน.. [2020-09-14 ] โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนง.. [2020-09-12 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับกำนันตำบลนาเยียและผู้ใหญ่บ้านม.7 ต.นาเยีย ดำเนินการขึ้นทะเบียนชาวประมง ซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่ม.7 และม.12 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-09-12  |  อ่าน: 47 ครั้ง

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับกำนันตำบลนาเยียและผู้ใหญ่บ้านม.7 ต.นาเยีย ดำเนินการขึ้นทะเบียนชาวประมง ซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่ม.7 และม.12 ต.นาเยีย จำนวน 87 ราย ที่ไปจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งดจับสัตว์น้ำในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2563  ให้ชาวประมงได้รับทราบและถือปฏิบัติ ณ ศาลากลางบ้านนาประชุม ม.7 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี