ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอนาเยีย ออกปฏิบัติงานการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบังคับใช้กฎหมายตรวจร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ และยาสัตว์ในพื้นที่อำเภอนาเยีย

ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้ป.. [2020-09-18 ] การลงพื้นที่ตรวจติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทร.. [2020-09-18 ] การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวส.. [2020-09-18 ] แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวืน้ำเตรียมรับสถานการณ์ พายุระดับ 3 (โ.. [2020-09-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กล.. [2020-09-16 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาส่งเสริมทางเลือ.. [2020-09-16 ] การประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรร.. [2020-09-16 ] งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ.. [2020-09-15 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ดำเนินการสำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน.. [2020-09-14 ] โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนง.. [2020-09-12 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอนาเยีย ออกปฏิบัติงานการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบังคับใช้กฎหมายตรวจร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ และยาสัตว์ในพื้นที่อำเภอนาเยีย 

 เผยเเพร่: 2020-09-12  |  อ่าน: 49 ครั้ง

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2563  นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับนายปรีชา นาตราปศุสัตว์อำเภอนาเยีย ออกปฏิบัติงานการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบังคับใช้กฎหมายตรวจร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ และยาสัตว์ในพื้นที่อำเภอนาเยีย เป้าหมายจำนวน 8 ร้าน และได้มอบเกียรติบัตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงว่าร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ และยาสัตว์น้ำปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามโครงการบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมปศุสัตว์ กรมประมง) ประจำปี 2563”