นายเข็มชาติ  จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ คณะกรรมการแหล่งน้ำ สระประมง บ้านนาโพธิ์ ต.ค้อทอง  อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระ.. [2021-01-26 ] การมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณ.. [2021-01-26 ] การมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณ.. [2021-01-26 ] การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาต.. [2021-01-26 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลฯ แจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและล.. [2021-01-26 ] ประมงอำเภอสิรินธร จัดเตรียมสถานที่มอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. [2021-01-26 ] การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปงใหญ่และศูนย์เรี.. [2021-01-26 ] กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERI.. [2021-01-26 ] โครงการอบรมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564 และบรรยายใ.. [2021-01-26 ] การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานทะเบียน เรื่อง วิธีการต่อ.. [2021-01-26 ]
อ่านทั้งหมด 

นายเข็มชาติ  จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ คณะกรรมการแหล่งน้ำ สระประมง บ้านนาโพธิ์ ต.ค้อทอง  อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-01-26  |  อ่าน: 77 ครั้ง

 

  วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายเข็มชาติ  จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมประมง พร้อมด้วย และ นายสุพัตร์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ แหล่งน้ำ สระประมง บ้านนาโพธิ์ ต.ค้อทอง  อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้คำแนะแหล่งน้ำที่ปล่อยเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ทำการประเมินผลการชั่งวัดกุ้งก้ามกรามแหล่งน้ำ พบกุ้งตัวโตที่สุดที่พบ มีน้ำหนัก 52.3 กรัม