ตรวจจับพิกัดแปลงกระชังเลี้ยงปลา ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร จำนวน 3 จุด ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้ป.. [2020-09-18 ] การลงพื้นที่ตรวจติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทร.. [2020-09-18 ] การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวส.. [2020-09-18 ] แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวืน้ำเตรียมรับสถานการณ์ พายุระดับ 3 (โ.. [2020-09-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กล.. [2020-09-16 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาส่งเสริมทางเลือ.. [2020-09-16 ] การประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรร.. [2020-09-16 ] งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ.. [2020-09-15 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ดำเนินการสำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน.. [2020-09-14 ] โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนง.. [2020-09-12 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจจับพิกัดแปลงกระชังเลี้ยงปลา ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร จำนวน 3 จุด ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-09-12  |  อ่าน: 30 ครั้ง

 

นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี นายบัญญัติ ไผ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหารนายวรรณภา นาคูณ ประธานชมรมผู้เลี้ยงปลากระชังเขื่อนสิรินธรรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับนายภานุกร พลแก้ว นิติกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะ ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจจับพิกัดแปลงกระชังเลี้ยงปลา ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร จำนวน 3 จุด ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร อำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี