การออกปฎิบัติงานตรวจร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์ในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี

กิจกรรมมอบปัจจัยลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และบรรยาย เรื่อง การเลี้ยงปลาใน.. [2020-09-22 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้ป.. [2020-09-18 ] การลงพื้นที่ตรวจติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทร.. [2020-09-18 ] การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวส.. [2020-09-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กล.. [2020-09-16 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาส่งเสริมทางเลือ.. [2020-09-16 ] การประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรร.. [2020-09-16 ] งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ.. [2020-09-15 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ดำเนินการสำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน.. [2020-09-14 ] โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนง.. [2020-09-12 ]
อ่านทั้งหมด 

การออกปฎิบัติงานตรวจร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์ในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-09-12  |  อ่าน: 53 ครั้ง

 

นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกปฎิบัติงานตรวจร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์ในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 จำนวน 15 ร้าน ผลการปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย