ประมงอำเภอวารินชำราบ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2563

กิจกรรมมอบปัจจัยลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และบรรยาย เรื่อง การเลี้ยงปลาใน.. [2020-09-22 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้ป.. [2020-09-18 ] การลงพื้นที่ตรวจติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทร.. [2020-09-18 ] การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวส.. [2020-09-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กล.. [2020-09-16 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาส่งเสริมทางเลือ.. [2020-09-16 ] การประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรร.. [2020-09-16 ] งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ.. [2020-09-15 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ดำเนินการสำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน.. [2020-09-14 ] โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนง.. [2020-09-12 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2563 

 เผยเเพร่: 2020-09-12  |  อ่าน: 64 ครั้ง

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราย นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง และนายวุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบปัจจัยการผลิต ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 1,500 ตัว/ราย รำละเอียด  50 กิโลกรัม/ราย แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2563 จำนวน 30 ราย รวมลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 45,000 ตัว รำละอียด 1,500 กิโลกรัม  ณ.ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ 8 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี