นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยนางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามโครงการ"ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

จังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหน.. [2021-01-21 ] การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น จำกัด ตั้ง.. [2021-01-21 ] ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-01-19 ] การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Application line เรื่อง วิธีการและขั้นตอ.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร .. [2021-01-19 ] การชี้แจง ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการกรอกข้อมูลในระบบ  Fisheries map.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558.. [2021-01-19 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ได้ดำเนินการตรวจสอบเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในพื้นที่อำ.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่  ติดตาม เยี่ยมเยียน และนัดหมายเกษตรกร ที่เข้าร่.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ออกตรวจ.. [2021-01-15 ]
อ่านทั้งหมด 

นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยนางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามโครงการ"ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" 

 เผยเเพร่: 2021-01-15  |  อ่าน: 140 ครั้ง

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น.นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยนางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.รายนางเก้า วงษ์สอน อยู่บ้านเลขที่ 72 ม.6 ต.นาสะไม ตามโครงการ"ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"ตามนโยบายของนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชนี โดยได้มอบอาหารและพันธุ์กบนำไปเลี้ยงและสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไปว