หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ มอบปัจจัยการผลิตให้โรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านท่าล้ง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมมอบปัจจัยลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และบรรยาย เรื่อง การเลี้ยงปลาใน.. [2020-09-22 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้ป.. [2020-09-18 ] การลงพื้นที่ตรวจติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทร.. [2020-09-18 ] การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวส.. [2020-09-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กล.. [2020-09-16 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาส่งเสริมทางเลือ.. [2020-09-16 ] การประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรร.. [2020-09-16 ] งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ.. [2020-09-15 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ดำเนินการสำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน.. [2020-09-14 ] โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนง.. [2020-09-12 ]
อ่านทั้งหมด 

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ มอบปัจจัยการผลิตให้โรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านท่าล้ง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-09-12  |  อ่าน: 93 ครั้ง

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ พร้อมด้วยนายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอโขงเจียม
มอบปัจจัยการผลิตให้โรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านท่าล้ง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
   พันธุ์กบ จำนวน 1,200 ตัว
   อาหารเม็ดสำเร็จรูป จำนวน 10 กระสอบ
เพื่อเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนต่อไป