ประมงอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านการประมง จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบปัจจัยการผลิต ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว  1,500 ตัว รำละเอียด  50 กิโลกรัม แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหน.. [2021-01-21 ] การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น จำกัด ตั้ง.. [2021-01-21 ] ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-01-19 ] การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Application line เรื่อง วิธีการและขั้นตอ.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร .. [2021-01-19 ] การชี้แจง ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการกรอกข้อมูลในระบบ  Fisheries map.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558.. [2021-01-19 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ได้ดำเนินการตรวจสอบเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในพื้นที่อำ.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่  ติดตาม เยี่ยมเยียน และนัดหมายเกษตรกร ที่เข้าร่.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ออกตรวจ.. [2021-01-15 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านการประมง จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบปัจจัยการผลิต ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว  1,500 ตัว รำละเอียด  50 กิโลกรัม แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-01-15  |  อ่าน: 130 ครั้ง

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย นายประชุม  ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านการประมง จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบปัจจัยการผลิต ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว  1,500 ตัว รำละเอียด  50 กิโลกรัม แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จำนวน 30 ราย รวม ลูกพันธุ์ปลาจะเพียนขาว 300 ถุง รำละอียด 60 กระสอบ ณ ศาลาประชาคม หมู่.2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี