ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วม “โครงการบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง) ประจำปี 2563 “

กิจกรรมมอบปัจจัยลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และบรรยาย เรื่อง การเลี้ยงปลาใน.. [2020-09-22 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้ป.. [2020-09-18 ] การลงพื้นที่ตรวจติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทร.. [2020-09-18 ] การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวส.. [2020-09-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กล.. [2020-09-16 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาส่งเสริมทางเลือ.. [2020-09-16 ] การประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรร.. [2020-09-16 ] งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ.. [2020-09-15 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ดำเนินการสำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน.. [2020-09-14 ] โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนง.. [2020-09-12 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วม “โครงการบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง) ประจำปี 2563 “ 

 เผยเเพร่: 2020-09-12  |  อ่าน: 47 ครั้ง

 

“โครงการบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง) ประจำปี 2563 “
----------------------------------------
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ ร่วมออกปฏิบัติงานการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจร้านขายอาหารสัตว์,อาหารสัตว์น้ำและยาสัตว์ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ตรวจสอบจำนวน 4 ร้าน ซึ่งไม่พบการกระทำความผิดโดยได้มอบเกียรติบัตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงว่าร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ และยาสัตว์น้ำแห่งนี้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์“โครงการบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง) ประจำปี 2563