ประมงอำเภอน้ำยืน พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนหนองผือ (บ้านหนองบัวพัฒนา)

กิจกรรมมอบปัจจัยลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และบรรยาย เรื่อง การเลี้ยงปลาใน.. [2020-09-22 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้ป.. [2020-09-18 ] การลงพื้นที่ตรวจติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทร.. [2020-09-18 ] การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวส.. [2020-09-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กล.. [2020-09-16 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาส่งเสริมทางเลือ.. [2020-09-16 ] การประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรร.. [2020-09-16 ] งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ.. [2020-09-15 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ดำเนินการสำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน.. [2020-09-14 ] โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนง.. [2020-09-12 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนหนองผือ (บ้านหนองบัวพัฒนา) 

 เผยเเพร่: 2020-09-12  |  อ่าน: 57 ครั้ง

 

(21 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.30 น. นางสุุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอน้ำยืน พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนหนองผือ (บ้านหนองบัวพัฒนา) โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชัย  บูรณะ  นายอำเภอน้ำยืน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอน้ำยืน  ร่วมกันปล่อยลูกกุ้งกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยปี 2562 ในโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ
     1. หนองผือ  (บ้านหนองบัวพัฒนา ) ม.14  ตำบลโดมประดิษฐ์ 
     2.หนองคำตาเสร็จ ม.10 ต.โซง
     3.  ห้วยพันแก้ว ม.6 ต.ยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี